Zastosowanie geosyntetyków budowlanych.

Nowoczesne materiały geosyntetyczne to obecnie coraz bardziej popularne rozwiązanie w budownictwie technicznym i nie tylko. Przede wszystkim są one wykorzystywane podczas realizacji dużych inwestycji budowlanych, jak chociażby budowa dróg, autostrad, czy też innych. Możemy jednakże zetknąć się z ich zastosowaniem w mniejszym zakresie. Bardzo dobrze sprawdzają się na przykład przy wykonywaniu prac związanych z obejściem domu i ogrodu. Zapewniają nam przede wszystkim znaczne podniesieni poziomu trwałości danej realizacji, co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Rodzaje stosowanych geosyntetyków.

Na rynku znajdziemy bardzo szeroką listę materiałów geosyntetycznych, które są obecnie wykorzystywane w branży budowlanej. Niektóre z nich będą wykorzystywane w zastosowaniach profesjonalnych, inne będą się pojawiać w użytku domowym. W każdym jednakże z tych przypadków, ich zadanie jest takie samo. Mają zapewnić wzmocnienie struktury realizowanych prac budowlanych tak, aby wydłużyć ich trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Do najbardziej popularnych geosyntetyków możemy tutaj zaliczyć następujące materiały: geosiatki, geotkaniny, geowłókniny, geokompozyty, geomaty, maty antyerozyjne. Znajdują one bardzo szerokie zastosowanie w wielu przypadkach realizacji prac budowlanych. Generalnie rzecz biorąc, wynika to z licznych zalet ich zastosowania.

Gdzie stosowane są materiały geosyntetyczne?

Istotną kwestią jest tutaj także samo zastosowanie materiałów geosyntetycznych. Warto sobie powiedzieć nieco więcej na temat zakresu ich stosowania w budownictwie technicznym, aby mieć podstawową wiedzę w tym zakresie. Przede wszystkim, są to materiały, których zadaniem jest stabilizacja warstwy gruntu czy też nawierzchni utwardzanej (drogi, autostrady, parkingi, place manewrowe). Wbudowanie odpowiedniego geosyntetyku w glebę powoduje poprawę parametrów technicznych danej nawierzchni. Do najczęstszych przypadków zastosowania możemy tutaj zaliczyć:

  • Budowa dróg, autostrad i linii kolejowych
  • Wzmacnianie brzegów rzek, jezior, sztucznych zbiorników i cieków wodnych
  • Stabilizacja warstw podczas budowy składowisk odpadów
  • Zabezpieczenia gleby przed erozją
  • Wzmacnianie struktury podbudowy nawierzchni drogowej czy też kolejowej
  • Stabilizacja gruntów w warstwach podbudowy

Mamy tutaj więc do czynienia z materiałem, którzy znacznie przyczynia się do podnoszenia trwałości realizowanych prac budowlanych.

Istotna będzie tutaj także sam oferta geosyntetyków budowlanych. Należy pamiętać, iż nie wszystkie materiały geosyntetyczne będą tak samo dobrej jakości. Każdy producent stosuje tutaj nieco inne, unikalne dla siebie technologie. Kluczowym jest więc umiejętny dobór dostawcy, który zagwarantuje nam geosyntetyki najwyższej jakości.

Previous Article
Next Article