wykorzystanie promieniowania UV

Wykorzystanie promieniowanie UV w różnych branżach.

Wykorzystanie promieniowania UV staje się obecnie bardzo szeroko rozpowszechnione w wielu branżach, głównie przemysłowych. Jak się okazuje, promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala znacznie przyspieszyć wiele procesów technologicznych. W niektórych przypadkach pozwala nawet osiągnąć jeszcze lepszą efektywność, iż metody stosowane dotychczas. Dlatego też, wykorzystanie promieniowania UV stoi na wysokim poziomie. Co więcej, można przyjąć założenie, iż będzie się on stale powiększać w najbliższych latach.

Co nam daje wykorzystanie promieniowania UV w poszczególnych zastosowaniach?

Jak już wspomnieliśmy, w każdym przypadku, jest to niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Przynosi konkretne i wymierne korzyści, wobec tego tez, wiele przedsiębiorstw decyduje się wdrożyć tego typu rozwiązania w swoich procesach technologicznych. Do najczęściej wykorzystywanych zastosowań promieniowania UV zaliczamy następujące rozwiązania technologiczne:

  • Utwardzanie spoin klejowych – wykorzystanie promieniowania UV w tym przypadku, pozwala skrócić czas utwardzania spoiny nawet do kilkunastu sekund.
  • Utwardzanie powłok lakierniczych – podobnie jak w przypadku spoin klejowych, promieniowanie UV, pozwala znacznie skrócić czas utwardzania powłoki lakierniczej.
  • Uszlachetnianie druku w poligrafii – dzięki temu rozwiązaniu, druk staje się bardziej trwały i odporny na działanie czynników zewnętrznych
  • Sterylizacja – w przypadku tego zastosowania, możemy na przykład osiągnąć o wiele lepszy poziom efektywności w uzdatnianiu wody basenowej.
  • Rolnictwo – w tym zakresie wykorzystanie promieniowania UV, pozwala imitować naturalne światło słoneczne. Jest to przydatne zarówno w hodowli zwierząt, jak i w przypadku uprawy roślin w pomieszczeniach zamkniętych.

Jak można wykorzystać promieniowanie UV w konkretnych przypadkach?

Najlepszym rozwiązaniem będzie zaproszenie specjalistów od producenta żarników i urządzeń UV. Przeprowadzą oni analizę konkretnego przypadku, co pozwoli określić możliwości techniczne wdrożenia tego typu rozwiązań w danym procesie technologicznych. Jeśli będzie to możliwe, zostaną przygotowane odpowiednie urządzenia UV, które mogą być wykorzystywane samodzielnie, lub też być zintegrowane z liniami produkcyjnymi. W większości przypadków wykorzystanie promieniowania UV, będzie rozwiązaniem korzystnym i jak najbardziej możliwym do wdrożenia. Dlatego też, warto tę opcję przemyśleć. Może się okazać, iż będzie to powodować znaczny wzrost wydajności oraz jakości w konkretnych obszarach zastosowania.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż wykorzystanie promieniowania UV w poszczególnych przypadkach przynosi realne korzyści. Co prawda w każdym zastosowaniu, będą to korzyści o zupełnie innym wymiarze, niemniej jednak zawsze korzyści. Dlatego też warto przeanalizować możliwość wdrożenia tej technologii w każdym procesie produkcyjnym czy też innych zastosowaniach. Korzyści z tego tytułu płynące są na tyle wyraźne, iż na pewno będą rekompensować ewentualne koszty inwestycyjne.

Previous Article
Next Article