Wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa.

Sektor rolniczy to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki każdego niemalże kraju. W końcu sektor ten dba o zapewnienie żywności dla mieszkańców kraju i sprzedaż nadwyżek produkcji, co pozwala na podnoszenie stanu całej gospodarki krajowej. Dlatego też, gospodarstwa rolne w naszym kraju objęte są specyficznymi przepisami dotyczącymi konieczności wykupienia odpowiednich ubezpieczeń rolnych. W tym zakresie, bardzo ważny jest także wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa. Dzięki temu bowiem, gospodarstwo będzie o wiele bardziej zabezpieczone, a jego upadek praktycznie niemożliwy. Warto więc zwrócić uwagę na to, jakie ubezpieczenia będą tutaj obowiązkowe, dla kogo i co to w ogóle daje samemu rolnikowi.

Dla ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Okazuje się, iż nie wszystkie gospodarstwa musza wykupić pakiety ubezpieczenia OC oraz zabudowań gospodarczych. To, które z nich pod ten obowiązek podlegają, znajdziemy w treści ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Można tam więc wyczytać, iż pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze podlegać będą rolnicy którzy:

  • Są osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne
  • Areał upraw rolnych prowadzonego gospodarstwa przekracza powierzchnię jednego hektara
  • Rozliczają się z przychodów podatkiem rolnym przynajmniej w części.

Dla pozostałych gospodarstw, będzie to więc dobrowolne ubezpieczenie rolników, z którego jednak warto skorzystać. To, że nie jest obowiązkowe, nie świadczy o tym, że nie jest przydatne. Dzięki wykupieniu ubezpieczeń, gospodarstwo jest zabezpieczone na wiele okoliczności, które w innym wypadku mogą wprowadzić rolnika w długi, a gospodarstwo doprowadzić do bankructwa.

Jak przeprowadzić wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa?

Właściwy wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa, jest tutaj kwestią dość wymagającą. Chodzi o to, iż każdy rolnik, ma zupełnie inne warunki prowadzenia gospodarstwa. W związku z tym też, pojawiać się będą zupełnie inne zagrożenia, z którymi należy sobie radzić. Dlatego też, wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa, powinien być poprzedzony wnikliwą analizą profilu działalności danego gospodarstwa. Dzięki temu, możliwe będzie określenie najważniejszych zagrożeń dla gospodarstwa i wybór ubezpieczenia, które będzie odpowiedzią na konkretne zagrożenia.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, prawidłowy wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa, jest zadaniem dość wymagającym. Jeśli jednak zostanie przeprowadzone prawidłowo, gospodarstwo będzie zabezpieczone na wiele różnych okoliczności, które mogłyby negatywnie odbić się na kondycji gospodarstwa. Brak ubezpieczenia OC, w niektórych sytuacjach, mógłby być poważnym zagrożeniem dla gospodarstwa. W razie konieczności wypłacenia dużego zadośćuczynienia, prawdopodobnie skończyłoby się nawet bankructwem. Lepiej więc zadbać o prawidłowy wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa, i zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed wieloma zagrożeniami.

Previous Article
Next Article