Ubezpieczenie OC dla rolnika i obowiązane jego wykupienia.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni powyżej jednego hektara, będący osobą fizyczną odprowadzającą podatek rolny, będzie obowiązany do wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie OC dla rolnika, a drugim ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Są to dwa podstawowe, obowiązkowe ubezpieczenia, które należy wykupić pod groźbą kar finansowych. Ponadto, dochodzą także inne formy ubezpieczeń rolniczych, które w pewnych okolicznościach także należy wykupić. Warto przyjrzeć się tym zagadnieniom nieco bliżej, aby mieć podstawową wiedzę w tym zakresie. Szczególnie jeśli przymierzamy się akurat do przejęcia gospodarstwa rolnego.

Podstawa prawna.

Jeśli chodzi o podstawę prawną takiego stanu rzeczy to nią: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. W tekście ustawy wskazane są dokładanie rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń, wytyczne w zakresie tego, kto pod nie podlega, oraz kary za niedopełnienie obowiązku.

Co daje ubezpieczenie OC dla rolnika?

Jest to podstawowa forma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dzięki jego posiadaniu, jakiekolwiek wyrządzone na rzecz osób trzecich będą podlegać pod jego ochronę. W takich sytuacjach, wypłata należnego zadośćuczynienia będzie realizowana przez ubezpieczalnię. Dzięki temu sam rolnik nie będzie musiał szukać dużych środków finansowych na pokrycie wspomnianych wydatków. A przecież zawsze w trakcie prowadzenia działalności rolnej można zniszczyć czyjeś mienie, czy też doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Sporadycznie zdarzają się także przypadku iż w wyniku pracy rolniczej dochodzi do wypadków śmiertelnych. Także w takich sytuacjach, będzie działać ubezpieczenie OC dla rolnika.

Pozostałe ubezpieczenia obowiązkowe

Poza tym, iż trzeba wykupić obowiązkowe OC dla rolników, koniecznością jest także wykupienia polisy ubezpieczenia zabudowań rolniczych. Jest to bardzo ważne ubezpieczenie, które gwarantuje zabezpieczenie na wypadek strat w zabudowaniach gospodarczych. Dzięki temu, sytuacje takie jak gradobicie, wichury, podtopienia, ulewne deszcze, powódź, pożar, a nawet upadek samolotu nie stanowią większego niebezpieczeństwa dla ciągłości działalności rolnej. Po prostu ubezpieczalnia szacuje poniesione przez rolnika straty i wypłaca niezbędne odszkodowania. Z reguły jest to w zupełności wystarczające na pokrycie kosztów odbudowy zniszczeń.

Dodatkowo rolnicy korzystający z dopłat obszarowych, powinni ubezpieczyć swoje uprawy rolne w wysokości co najmniej 50% całości upraw. Trzeba także mieć na względzie, iż nie wszystkie wykorzystywane w gospodarstwie pojazdy będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika. Dlatego też, niektóre z nich trzeba będzie ubezpieczyć osobno, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, prowadzenie gospodarstw rolnego nie jest takie proste jakby się to mogło pozornie wydawać. Trzeba tutaj mieć dość dobre rozeznanie w prawie, a co za tym idzie, poświęcić na to zagadnienie nieco czasu. Trzeba także pilnować wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych oraz dopełnić wielu innych formalności, na które tutaj raczej już nie starczy nam miejsca.

Previous Article
Next Article