ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze i obowiązek ich wykupienia.

Bardzo duża gospodarstw rolnych, będzie obowiązana wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o obowiązkowych ubezpieczeniach. Ustawa ta dokładnie precyzuje, jakie przesłanki należy spełnić, aby podpadać pod ubezpieczenia obowiązkowe. Siłą rzeczy pozostałe przypadki będą czysto dobrowolne. To znaczy, iż rolnicy nie spełniający przesłanek ustawy, nie muszą wykupić ubezpieczeń, ale mogą, co niejednokrotnie jest szalenie korzystne. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Dla kogo ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Tak jak już wspomnieliśmy, kwestię tę reguluje bardzo precyzyjnie, przywołana przez nas we wstępie ustawa. Zgodnie z jej zapisami do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczają się rolnicy, którzy Asą osobami fizycznymi, prowadzą gospodarstwo o powierzchni powyżej jednego hektara oraz rozliczają się przynajmniej częściowo przy pomocy podatku rolnego. Pozostali rolnicy, którzy mają gospodarstwa mniejsze, albo prowadzą działalność w myśl innych przepisów, nie mają takie obowiązku, aczkolwiek zawsze mogą konkretne ubezpieczenia wykupić. Będzie to po prostu dla nich dobrowolne ubezpieczenie rolników. Dzięki jego wykupieniu jednak, będą mogli poczuć się o wiele bardziej bezpiecznie w codziennym prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Dlatego też, nawet w przypadku pełnej dobrowolności, warto zdecydować się na ubezpieczenia rolnicze, gdyż przynosi to gospodarstwu konkretne korzyści.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić?

Rolnicy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, powinni wykupić przynajmniej dwa rodzaje ubezpieczeń, które zapewniają podstawową ochronę ubezpieczeniową gospodarstw rolnych.

  • Ubezpieczenie OC rolnika – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Dzięki temu pakietowi, w razie wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, wypłatą zadośćuczynienia zajmie się ubezpieczalnia a rolnik będzie mógł nie przejmować się kosztami.
  • Ubezpieczenie budynków rolnych – dzięki któremu, w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych takich jak burze, gradobicia, powodzie, huragany, rolnik będzie mógł liczyć na odszkodowanie w razie uszkodzeń zabudowań gospodarczych.

Są to dwa podstawowe ubezpieczenia rolnicze, które każdy rolnik spełniający przesłanki ustawy, powinien wykupić, jeśli nie chce narazić na ewentualną karę grzywny.

Podsumowanie.

Musimy tutaj więc podkreślić, iż ubezpieczenia rolnicze to bardzo poważne zagadnienie, którego nie należy bagatelizować. Większość rolników zresztą nie będzie ponosić wygórowanych kosztów pakietów ubezpieczeń. Załapią się na najtańsze i podstawowe opcje ubezpieczenia, co w ich przypadku będzie i tak wystarczającą ochroną. W każdym jednak razie, ubezpieczenia rolnicze w tym przypadku będą kluczowe dla bezpieczeństwa wielu gospodarstw rolniczych w przypadku różnych zdarzeń, których nie sposób uniknąć.

Previous Article
Next Article