Tag: obowiązkowe ubezpieczenia rolników

  • OC gospodarstwa rolnego.

    Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego w pewnych okolicznościach, może się okazać być obowiązkowym. Wynika to bezpośrednia z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym...

  • Wybór odpowiedniego ubezpieczenia OC dla rolnictwa.

    Sektor rolniczy to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki każdego niemalże kraju. W końcu sektor ten dba o zapewnienie żywności dla mieszkańców kraju i sprzedaż nadwyżek produkcji, co pozwala na podnoszenie...

  • Ubezpieczenie OC dla rolnika i obowiązane jego wykupienia.

    Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo o powierzchni powyżej jednego hektara, będący osobą fizyczną odprowadzającą podatek rolny, będzie obowiązany do wykupienia obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Pierwszym z nich jest ubezpieczenie OC dla rolnika,...