Spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV.

Współcześnie, w wielu branżach przemysłowych, jedną z popularniejszych metod łączenia ze sobą różnorodnych przedmiotów jest ich klejenie. Najczęściej jednak stosowane są kleje utwardzane promieniowaniem UV, które charakteryzują się licznymi zaletami. Przede wszystkim, spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV, można wykonywać o wiele szybciej. W wielu przypadkach, pełne utwardzenie spoiny następuje już w ciągu kilkunastu sekund naświetlania promieniowaniem UV. Jest to więc proces stosunkowo szybki. Na tyle szybki, aby możliwe było jego wykorzystanie w wielu szybkich procesach produkcyjnych. Piece UV do utwardzania spoin coraz częściej trafiają także na zautomatyzowane linie produkcyjne, gdzie sprawdzają się wyjątkowo dobrze.

Gdzie wykorzystywane są spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV?

Jako, że jest to technologia dość popularna w przemyśle, to można z góry zakładać iż będzie wykorzystywana dość powszechnie. Okazuje się, iż spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV, będą stosowane w bardzo wielu branżach produkcyjnych. Najczęściej stosuje się je w elektronice i elektrotechnice, gdzie za ich pomocą łączone są ze sobą elementy różnorodnych układów. Jest także stosowana w branży motoryzacyjnej. Bardzo często stosowana jest w optyce oraz w produkcji sprzętu medycznego. Można więc powiedzieć, iż spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV, charakteryzują się bardzo szerokim spektrum zastosowania.

Sprawia to też, iż stale mamy do czynienia z postępem w tej dziedzinie. Regularnie pojawiają się nowe rozwiązania w zakresie samych lamp UV. Pojawiają się przemysłowe promienniki typu UV dostosowane do współpracy z liniami produkcyjnymi. Poza tym, regularnie opracowywane są także nowe kleje, które zapewniają jeszcze lepsze właściwości fizyko-chemiczne wykonywanych spoin. Jednym słowem, mamy do czynienia z regularnym postępem, usprawnianiem tej ciekawej technologii.

Jak przygotować spoinę do utwardzania promieniowaniem UV?

Bardzo ważne jest to, aby prawidłowo przygotować spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV. Chodzi przede wszystkim o prawidłowe przygotowanie powierzchni klejonych ze sobą elementów. Wymaga to staranności, dokładności i precyzji. Powierzchnie te muszą być idealnie gładkie, należy usunąć wszelkie zadziory i nierówności. Muszą być także odtłuszczone przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych oraz oczyszczone. Na każdą z nich nakładamy równomierną i jednocześnie cienką warstwę kleju, po czym starannie łączymy ze sobą klejone przedmioty.

Od momentu połączenia klejonych przedmiotów do momentu kiedy będzie konieczne ich utwardzenie mamy stosunkowo sporo. Jest to tzw. czas żywotności kleju. W wielu przypadkach będzie on wynosić nawet 60-70 minut. Mamy więc stosunkowo sporo czasu na starannie ułożenie względem siebie klejonych przedmiotów. Możemy także przygotować ich więcej, aby utwardzić kilka spoin jednocześnie w piecu UV.

Podsumowanie

Należy więc powiedzieć, iż spoiny klejowe utwardzane promieniowaniem UV stają się bardzo popularnym rozwiązaniem w wielu branżach produkcyjnych. Wynika to przede wszystkim z ich dobrych właściwości, relatywnie niskiego kosztu pojedynczej spoiny oraz szybkiego czasu utwardzania. Są to niewątpliwie konkretne zalety, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Previous Article
Next Article