Skuteczność filtrowania powietrza w lakiernictwie.

Filtrowanie powietrza w branży lakierniczej, odgrywa szalenie istotna rolę ze względu na jakość realizowanych prac lakierniczych. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na kwestię tego, aby powietrze w bezpośrednim sąsiedztwie strefy nakładania lakieru było w jak największym zakresie pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. W przeciwnym razie, będą one mieszać się z mgiełka lakierniczą, prowadząc do poważnego obniżenia jakości realizowanych prac. Aby to osiągnąć należy zastosować odpowiedniej klasy filtry warsztatowe dla lakiernictwa, oraz wdrożyć centralny system wentylacji z filtracją powietrza. Wymaga to pewnych nakładów finansowych, jednakże z punktu widzenia jakości realizowanych prac, jest absolutnie niezbędne.

System wentylacji z filtracją powietrza

Zdecydowanie najważniejszym aspektem będzie tutaj zadbanie o to, aby powietrze doprowadzane do warsztatu z zewnątrz, było w jak największym zakresie pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. Aby to osiągnąć, system wentylacji warsztatowej, powinien być wyposażony w odpowiednie filtry. Zapewnią one nam przechwytywanie wszystkich zewnętrznych zanieczyszczeń powietrza, co zaowocuje lepszym poziomem jakości wewnętrznej atmosfery w warsztacie. Trzeba tutaj jednakże pamiętać, iż niezależnie od jakości i ilości filtrów na systemie wentylacji, do warsztatu zawsze jakaś ilość zanieczyszczeń się przedostanie. Poza tym będą tam powstawać zanieczyszczenia wewnętrzne, a to prowadzi do konieczności zastosowania filtracji wewnętrznej.

Wewnętrzne filtry warsztatowe dla lakiernictwa.

Wszystkie zanieczyszczenia powstające wewnątrz pomieszczeń warsztatowych, oraz te, które przedostały się przez system wentylacji, także możemy skutecznie przechwytywać. W tym celu należy zastosować wewnętrzne filtry warsztatowe dla lakiernictwa. Są to w szczególności filtry sufitowe, naścienne i podłogowe. Ich działanie polega na przechwytywaniu osiadających zanieczyszczeń i wiązaniu ich w wewnętrznej strukturze filtra. Dzięki temu atmosfera wewnętrzna staje się jeszcze bardziej bezpieczna dla jakości realizowanych prac.

Podsumowanie

Trzeba tutaj więc przyjąć za słuszne stwierdzenie, iż przechwycenie wszystkich zanieczyszczeń atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych, będzie wymagać pewnych nakładów finansowych. Jest to jednak proces absolutnie niezbędny ze względu na jakość. Jeśli jakiekolwiek zanieczyszczenia przedostaną się do strefy nakładania lakieru, zmieszają się z mgiełką lakierniczą i razem z nią powędrują na powierzchnię lakierowanego przedmiotu. To będzie przyczyniać się do wstępnego osłabiania warstwy lakieru. Poza tym sprawi, iż lakierowania powierzchnia będzie mniej estetyczna i bardziej podatna na uszkodzenia w wyniku działania warunków atmosferycznych lub uszkodzenia mechaniczne. Jednym słowem, warto zabezpieczyć się przed przedostawaniem się do strefy roboczej jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Previous Article
Next Article