Odwadnianie przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej.

Odwadnianie w branży budowlanej, możemy w zasadzie podzielić na dwa główne nurty. Jednym jest odprowadzanie wody z zalanych wykopów budowlanych, która pojawia się w wykopach na skutek nagłych i intensywnych opadów, czy też uszkodzeń linii wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Drugim przypadkiem jest zaś zabezpieczanie wykopów przed napływającą wodą gruntową o zbyt wysokim poziomie. W tym drugim przypadku musimy zastosować odpowiednie systemy igłofiltrowe, co pozwoli nam przechwycić napływającą wodę jeszcze, zanim dotrze do wykopów, gdzie będzie stanowić zagrożenie. Jest to rozwiązaniem o wiele bardziej korzystnym w wielu przypadkach. Warto więc przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej.

Odwadnianie igłofiltrami.

System igłofiltrowy do odwadniania terenów podmokłych, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej, składa się z trzech podstawowych elementów. Jest to oczywiście odpowiedniej klasy i wydajności agregat pompowy, igłofiltry oraz kolektory ssawne. Każdy z tych elementów odgrywa równie istotną rolę w całym systemie.

  • Agregat pompowy – jego zadaniem jest wytworzenie w całej instalacji podciśnienia, które zapewni możliwość zasysania wody gruntowej przez igłofiltry znajdujące się w gruncie. Będzie też odpowiadać za transport zassanej wody na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.
  • Kolektory ssawne – są podłączone do agregatu, a do nich podłączane są z kolei igłofiltry. Stanowią element pośredni w pracy zestawu, poprzez który przepływa zasysana woda ze wszystkich igłofiltrów.
  • Igłofiltry – to rury wykonane z materiału sztucznego (PVC), zakończone z jednej strony perforowaną częścią roboczą. Ich średnica to najczęściej 32mm lub 63mm (1-2”). Wprowadzone są one do gleby na głębokość większą niż planowana głębokość prowadzonych robót, dzięki czemu woda napływająca do tej właśnie głębokości jest skutecznie przechwycona przez cały system.

Mamy więc zestaw składający się z trzech elementów, z czego każdy jest tak samo istotny. Bardzo ważną kwestią jest tutaj także utrzymanie wysokiego poziomu szczelności całej instalacji, co będzie przekładać się nie tylko na wydajność systemu, ale w skrajnych przypadkach także na ogólną możliwość pompowania. Brak szczelności może ostatecznie uniemożliwić całkowicie proces odwadniania terenów podmokłych.

Inwestycja na wiele lat i realizacji.

Kupując odpowiedniej klasy igłofiltry i pompy w Poznaniu należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestię jakości pozyskiwanego sprzętu. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby pompy pozyskiwane przez nas, były dobrej klasy i jakości. Warto także pamiętać o prawidłowym doborze mocy agregatów w stosunku do ilości obsługiwanych igłofiltrów. Będzie się to przekładać na wydajność pracy całego zestawu, jak również wpływać na żywotność zestawu. Praca na maksymalnej wydajności pompy przez cały czas nie będzie dla niej nigdy dobra. Warto tak dobierać agregaty i zestawy, aby zawsze pozostawał zapas ok. 10-15% mocy, które mogą być wykorzystane w nagłych potrzebach. Jednakże na co dzień, warto aby ten zapas mocy po prostu był niewykorzystany. Na pewno dzięki temu cały system nie będzie tak samo cierpieć, jak w przypadku stałej pracy na maksymalnej wydajności.

Previous Article
Next Article