OC gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego w pewnych okolicznościach, może się okazać być obowiązkowym. Wynika to bezpośrednia z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Precyzuje ona dokładnie, którzy z rolników muszą obowiązkowo wykupić OC gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarskich. Jest to bardzo istotna informacja dla wszystkich rolników, bowiem unikanie wywiązania się z tego typu obowiązkowego ubezpieczenia, kończy się grzywną, a w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, brakiem wypłaty ubezpieczenia. Warto więc przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej, aby wiedzieć kiedy i w jakich okolicznościach mamy obowiązek wykupienia konkretnych polis ubezpieczenia rolniczego.

Kiedy należy wykupić OC gospodarstwa rolnego?

Wykupienie OC gospodarstwa rolnego, w pewnych okolicznościach będzie obowiązkowe. Kwestię tą reguluje przytoczona przez nas wcześniej ustawa. Zgodnie z jej zapisami, możemy ustalić, iż aby gospodarstwo podlegało pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, musi spełnić następujące warunki:

  • Gospodarstwo powinno posiadać co najmniej 1 ha areału upraw rolnych.
  • Rolnik powinien być osobą fizyczną
  • Rolnik powinien przynajmniej w części rozliczać się za pomocą podatku rolnego.

Spełniając powyższe przesłanki, rolnik automatycznie kwalifikuje się do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia rolnego.

Warto sobie także powiedzieć kilka słów na temat poszczególnych ubezpieczeń, które należy wykupić, aby nie narazić się na karę grzywny za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego. W tym zakresie, będziemy mieć do czynienia z koniecznością wykupienia dwóch polis ubezpieczenia rolniczego, a będą to:

  • OC gospodarstwa rolnego – czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Będzie ono zapewniać rolnikowi ochronę na wypadek wyrządzenia szkód na rzecz osób trzecich w trakcie prowadzenia prac gospodarskich. Niezależnie od tego czy szkodę wyrządzi sam ubezpieczony rolni, członkowie jego rodziny, czy też pracownicy. Ubezpieczenie obejmuje całe gospodarstwo.
  • Ubezpieczenie budynków gospodarczych – które zagwarantuje ochronę na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze atmosferycznym. Przede wszystkim chodzi tutaj o zdarzenia takie jak burze, gradobicia, wichury, huragany, ulewne deszcze, oberwanie chmury, pożar, osunięcia ziemi, czy też nawet upadek samolotu, choć może brzmieć to cokolwiek kuriozalnie.

Dodatkowe ubezpieczenia rolnicze.

Wykupując ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych, trzeba mieć na względzie konieczność wykupienia innych ubezpieczeń. Jednym z nich jest wykupienie ubezpieczenia upraw rolnych. Obowiązek taki jest jednak uregulowany innymi przepisami. Dotyczy to tylko i wyłącznie tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich z EU. W takich przypadkach, zachodzi konieczność ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych.

Podsumowanie.

Jednym słowem, zakres ubezpieczeń rolniczych jest stosunkowo szeroki. Każdy z rolników spełniających przesłanki wymienione powyżej, powinien wykupić OC gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. W przeciwnym razie może się narażać na karę grzywny, nie wspominając już o braku ochrony ubezpieczeniowych na wypadek wystąpienia konkretnych zdarzeń losowych.

Previous Article
Next Article