Nowoczesne akumulatorownie i bezpieczeństwo ich eksploatacji.

Proces ładowania baterii trakcyjnych w przedsiębiorstwach niesie za sobą stosunkowo sporo zagrożeń. Najważniejszymi zagrożeniami są tutaj zagrożenie wybuchem oraz zatruciem pracowników. Wobec tego też, każdy przedsiębiorca prowadzący tego typu działania, obowiązany jest do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Tak, aby akumulatorownia była bezpieczna w codziennej eksploatacji. Wymaga to oczywiście odpowiednich inwestycji, niemniej jednak są one absolutnie niezbędne, jeśli ma być utrzymany wysoki poziom bezpieczeństwa. Warto tutaj przyjrzeć się tym zagadnieniom nieco bliżej, bowiem poprzez odpowiednie działania, akumulatorownie przemysłowe mogą być w pełni bezpieczne.

Niezbędne wyposażenie akumulatorowni.

stojaki na baterie do akumulatorowniPrzede wszystkim trzeba tutaj zdać sobie sprawę z tego, iż pomieszczenie akumulatorowni musi spełniać pewne standardy aby mogło być bezpiecznie eksploatowane. Bardzo często popełnianym tutaj błędem jest brak w ogóle jakiegokolwiek, odrębnego pomieszczenia. W wielu przedsiębiorstwach, baterie trakcyjne ładowane są bezpośrednio na hali produkcyjnej, poustawiane po prostu na paletach. To jest bardzo poważny błąd i stwarzanie niepotrzebnego zagrożenia. Kluczową kwestią jest tutaj więc przygotowanie odrębnego pomieszczenia, odizolowanego od otoczenia. Dodatkowo powinno ono być wyposażone w następujące elementy:

  • System wentylacji mechanicznej
  • Detekcja wodoru – system połączony z wentylacją. W chwili wykrycia stężenia wodoru ponad normę, automatycznie uruchamiana jest wentylacja pomieszczenia na pełnych obrotach.
  • Bezpieczne, nie iskrzące oświetlenie
  • Dopływ bieżącej wody
  • Ściany i podłogi powinny być wyłożone materiałem kwasoodpornym

Są to podstawy bezpiecznego ładowania baterii trakcyjnych. Tak przygotowanie akumulatorownie będą w pełni bezpieczne w każdym calu. Oczywiście zawsze jest jakieś ryzyko, jednakże w tym przypadku jest ono zminimalizowane tak bardzo jak to tylko jest możliwe. Dzięki temu też, zarówno pracownicy, jak i mienie przedsiębiorstwa nie będą narażeni na zagrożenie.

Inwestycje w akumulatorownie.

akumulatorowniaOczywiście należy sobie tutaj zdawać sprawę z tego, iż przygotowanie dobrej i profesjonalnej akumulatorowni będzie pochłaniać stosunkowo spore koszty. Tym bardziej, iż poza kwestia, o których powiedzieliśmy sobie powyżej, będziemy także mieć do czynienia z innymi wydatkami. Trzeba tutaj będzie zadbać o dodatkowe wyposażenie akumulatorowni wewnątrz, aby praca przy ładowaniu akumulatorów była realizowana jak najbardziej optymalnie. Warto tutaj więc zainwestować w odpowiednie wózki na akumulatory. Wózki wyposażone w dodatkową wannę ze stali kwasoodpornej, do przechwytywania ewentualnych wycieków z akumulatorów. Przydatny będzie także wózek serwisowy, pozwalający nam na wymianę płynu w akumulatorze, bez konieczności jego przestawiania.

Ogólnie rzecz biorąc, tego typu dodatkowe wyposażenie, będzie przede wszystkim podnosić poziom bezpieczeństwa w toku pracy przy ładowaniu baterii trakcyjnych. Jest to ważne, gdyż występujące tutaj zagrożenia są bardzo poważne. Nie można ich pod żadnym pozorem bagatelizować.

Previous Article
Next Article