Ładowanie baterii trakcyjnych.

Zastosowanie wszelkiego rodzaju wózków widłowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych, wymaga przestrzegania wielu zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim, wózki te powinny być napędzane elektryczne, aby uniknąć obecności spalin w przestrzeniach zamkniętych, w których przebywają ludzie. To wymaga stosowania wózków akumulatorowych. Problematyczne będzie jednakże ładowanie baterii trakcyjnych w większości przypadków są to baterii kwasowo ołowiowe, przy których ładowaniu może dochodzić do wydzielania się wodoru. Jest to gaz bardzo niebezpieczny, łatwopalny, a w mieszaninach z powietrzem silnie wybuchowy. Należy więc zadbać o prawidłowe przygotowanie pomieszczenia do ładowania akumulatorów.

Akumulatorownia, czyli sposób na bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych.

Aby umożliwić sobie bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych, należy przygotować odpowiednie pomieszczenie akumulatorowni. Jest to pomieszczenie odrębne, wyizolowane w przestrzeni produkcyjnej, gdzie należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia. Kwestią najważniejszą będzie tutaj oczywiście detekcja wodoru, czyli specjalne czujniki, połączone z centralą alarmową. Instalacja powinna być skonfigurowana w taki sposób, aby natychmiast po wychwyceniu nadmiernego stężenia wodoru, reagować odłączeniem zasilania od prostowników i uruchomieniem systemu wentylacji mechanicznej. Tak, aby natychmiast pozbyć się groźnego stężenia wodoru w wewnętrznej atmosferze.

Bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych będzie także wymagać prawidłowego wyposażenia akumulatorowni. Do najważniejszych elementów jej wyposażenia będziemy tutaj zaliczać następujące elementy:

  • Wózki na akumulatory z wannami ze stali kwasoodpornej.
  • Wózki serwisowe, umożliwiające wymianę płynu w akumulatorze bez konieczności jego przestawiania.
  • Ściany i podłogi pokryte materiałem kwasoodpornym.
  • Stojaki na prostowniki, stabilizujące je podczas pracy.

Jest to oczywiście tylko i wyłącznie podstawowe wyposażenie, gwarantujące bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych. Poza tym można wykorzystać o wiele więcej wyposażenia, które będzie wpływać na znaczne usprawnienie procesu ładowania baterii trakcyjnych.

Najczęstsze błędy przy ładowaniu baterii trakcyjnych.

Jednym ze zdecydowanie największych błędów, notorycznie popełnianych przez wielu przedsiębiorców jest całkowity brak pomieszczenia akumulatorowni. W wielu zakładach, ze względu na oszczędności, akumulatory ładowane są bezpośrednio w strefie produkcyjnej. W jednym miejscu ustawione są palety drewniane, a na nich układane akumulatory i prostowniki. Jest to bardzo wielki błąd i sprowadzanie na siebie niebezpieczeństwa. Jakiekolwiek awarie w trakcie ładowania, skutkować będą natychmiastowym wzrostem stężenia wodoru na całym obiekcie, a to stwarza poważne zagrożenie zarówno dla pracowników jak i dla mienia firmowego.

Podsumowanie

Jednym słowem, bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych, wymagać będzie przygotowania odpowiedniego pomieszczenia akumulatorowni. Dzięki temu można będzie w bezpieczny sposób prowadzić prace, bez stwarzania zagrożenia dla przebywających na obiekcie pracowników.

Previous Article
Next Article