Jakie ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe i dla kogo?

Od roku 2003 mamy do czynienia z koniecznością wykupienia niektórych ubezpieczeń rolniczych w pewnych przypadkach. Chodzi tutaj o gospodarstwa, które posiadają uprawy rolne na powierzchni powyżej jednego hektar i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym chociażby w niewielkiej części. Jeśli rolnik do tego jest osobą fizyczną, to zachodzi automatycznie konieczność wykupienia niezbędnych, obowiązkowych pakietów ubezpieczeń rolnych. Warto dowiedzieć się tutaj jakie to są ubezpieczenia, które z nich są w tym zakresie obowiązkowe i jakie zakres ochrony ubezpieczeniowej nam oferują.

Ubezpieczenia obowiązkowe.

W ramach wspomnianej ustawy od roku 2003 rolnicy spełniający powyżej podane kryteria będą obowiązani do wykupienia dwóch typów ubezpieczeń rolniczych. Będą to:

  • ubezpieczenie budynków rolniczych – dzięki któremu można będzie uzyskać odszkodowanie w sytuacji strat w zabudowie gospodarczej w określonych warunkach. W wyniku podstopień, powodzi, pożarów, huraganów czy też nawet upadku statku powietrznego, rolnik może ubiegać się o odszkodowanie dzięki któremu będzie mógł powetować sobie straty i ewentualnie odbudować zniszczenia w zabudowie gospodarstwa.
  • OC gospodarstwa rolnego – czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W toku prowadzenia gospodarstwa może dochodzić do różnych sytuacji, w wyniku których może dojść do powstania szkody na rzecz osób trzecich. Ubezpieczenie to jednak nie obejmuje samego tylko rolnika prowadzącego gospodarstwo.

Obejmuje także członków jego rodziny oraz wszystkich pracowników prowadzących prace w jego imieniu. Jest to więc kompleksowa ochrona gospodarstwa w tym zakresie.

Ubezpieczenia dodatkowe.

Poza wymienionymi wyżej ubezpieczeniami obowiązkowymi, mamy także do czynienia z polisami wykupywanymi w specyficznych okolicznościach. Są to dwie polisy i przedstawiają się następująco:

  • Ubezpieczenie upraw rolnych – jest obowiązkowe jedynie w przypadku tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich. W takich przypadkach, obowiązani są oni do wykupienia ubezpieczenia dla co najmniej 50% swoich upraw objętych dopłatami bezpośrednimi. Pozostali rolnicy z tego typu ochrony mogą korzystać dobrowolnie.
  • Ubezpieczenie pojazdów rolnych – obowiązkowe bez względu na wielkość gospodarstwa i podleganie pod wspomnianą ustawę. Każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC. Dotyczy to także wszystkich pojazdów rolniczych, które z publicznych dróg korzystają, a tak jest z reguły.

Ostatecznie, można więc powiedzieć, iż mamy do czynienia z całkiem szerokim wachlarzem usług, które mogą zapewnić pełne bezpieczeństwo gospodarce w naszym kraju. Dzięki temu sytuacje takie jak ta z 1997 roku, kiedy po gigantycznej powodzi, to skarb państwa musiał zajmować się ratowaniem gospodarstw z dna, praktycznie już nigdy się nie powtórzą.

Previous Article
Next Article