Jak zadbać o posiadane urządzenia gastronomiczne?

Dbałość o posiadane urządzenia gastronomiczne, to w większości lokali gastronomicznych kwestia zdecydowanie nadrzędna. Umiejętne podejście do tego zagadnienia, pozwala znacznie wydłużyć czas eksploatacji poszczególnych urządzeń, a to oczywiście przekłada się na wymierne korzyści finansowe dla firmy. Ograniczamy bowiem koszty inwestycji w nowe urządzenia, czy też koszty poważnych napraw posiadanych urządzeń. Można więc powiedzieć, iż jest to na pewno lepsze podejście, niż eksploatacja do granic wytrzymałości. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej podstawowym zagadnieniom związanym z dbałością o posiadane urządzenia gastronomiczne.

Codzienna konserwacja posiadanych urządzeń.

Jednym ze zdecydowanie najistotniejszych zadań, jakie będą stać przed przedsiębiorcą, jest zadbanie o posiadane przez siebie urządzenia gastronomiczne na co dzień. W tym celu należy wdrożyć w firmie odpowiednie procedury, które zagwarantują pracownikom możliwość stałego kontrolowania stanu technicznego urządzeń, oraz dbania o utrzymanie ich w należytej czystości. To bardzo ważne, bowiem urządzenia gastronomiczne, jeśli nie będą stale i regularnie czyszczone, o wiele łatwiej ulegają uszkodzeniom. Tak więc pracownik, na koniec swojej zmiany powinien zadbać o wykorzystywane przez siebie urządzenia. Na koniec dnia roboczego zaś, urządzenia powinny być starannie wyczyszczone, a do tego należy przeprowadzić ich codzienny przegląd. To pozwoli na sprawne wychwytywane ewentualnych uszkodzeń i usterek, które trzeba będzie na bieżąco usuwać. Warto pamiętać o tym, iż nie wychwycone usterki, nie usunięte w porę, będą z czasem prowadzić do poważniejszych uszkodzeń posiadanych urządzeń, co niestety przełoży się stosunkowo szybko na dodatkowe koszty prowadzenia działalności w branży gastronomicznej.

Uszkodzenia posiadanych urządzeń gastronomicznych.

Bardzo istotną kwestią jest także to, aby w porę wychwytywać wszystkie usterki oraz poważniejsze uszkodzenia posiadanych w firmie urządzeń gastronomicznych. W takich bowiem przypadkach, niezbędne będą usługi zewnętrznych firm serwisowych. Po prostu, czasem, koniecznością stanie się profesjonalnie zrealizowana naprawa urządzeń gastronomicznych w profesjonalnym serwisie. Usuwanie wszystkich drobnych uszkodzeń i usterek na bieżąco, pozwoli nam znacznie wydłużyć okres eksploatacji posiadanych urządzeń, oraz uniknąć doprowadzenia do poważniejszych uszkodzeń. Jest to dość oczywiste, bowiem nie usuwane usterki, mają tendencję do nawarstwiania się. To zaś z czasem po prostu może doprowadzić do uszkodzeń eliminujących urządzenie z użytku na dłuższy. O wiele lepiej jest więc odstawić urządzenie na serwis i przeprowadzić niezbędne prace naprawcze przez 1-2 dni, niż zwlekać z naprawami usterek i doprowadzić ostatecznie do wyeliminowania urządzenia na 2 tygodnie, albo wręcz na stałe, tym samym narażając się na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających z przymusu zakupu nowego urządzenia.

Previous Article
Next Article