Geowłókniny do stabilizacji podłoża.

Stabilizacja podłoża we współczesnym budownictwie technicznym odgrywa szalenie istotną rolę z punktu widzenia trwałości budowanych konstrukcji. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli realizację nowo budowanych dróg, autostrad, czy też torowisk kolejowych. Bardzo często jednak geowłókniny do stabilizacji podłoża stosowane będą także w wielu innych przypadkach. Stabilizacja podłoża jest bardzo ważna bowiem także w przypadku budowy parkingów, podjazdów, jak również tarasów ogrodowych. Ustabilizowane podłoże zapewnia większy poziom żywotności, trwałości, oraz odporności na uszkodzenia eksploatacyjne, nawet pomimo dość silnych obciążeń.

Gdzie stosowane są geowłókniny do stabilizacji podłoża?

geowłóknina TS w trakcie zabudowy
rys. Zabudowanie geowłókniny

Tak jak już wspomnieliśmy, tego typu geowłókniny do stabilizacji podłoża głównie są wykorzystywane w budownictwie drogowym oraz kolejowym. Niemniej jednak znajdujemy ich zastosowanie także w wielu innych przypadkach. Warto sobie tutaj wyszczególnić konkretne typy geowłóknin oraz wskazać ich podstawowe zastosowanie, dzięki czemu będziemy mieć w tym zakresie przynajmniej podstawową wiedzę. Tak więc, współcześnie stosowane geowłókniny dzielimy w następujący sposób:

  • Geowłókniny TS – wykorzystywane we wszelkiego rodzaju zastosowaniach związanych z budową i unowocześnianiem naszego obejścia domowego i ogrodu. Zapewnia dobre właściwości stabilizujące do budowy wszelkiego typu tarasów, ścieżek ogrodowych, podjazdów. Stosowane także do zabezpieczania folii basenowej w oczkach wodnych i basenach ogrodowych.
  • Geowłókniny ochronne typu P – stosowane w celu długookresowej ochrony geomembran. Wykonane są z mechanicznie wzmacnianych włókien ciągłych polipropylenowych. Dodatkowo stabilizowane przeciwko promieniowaniu UV
  • Geowłókniny filtracyjne typu F – dwuwarstwowe geowłókniny wykonane z mechanicznie wzmacnianych warstw geowłókniny wytwarzanej z polipropylenowych włókien ciągłych. Jedna warstwa jest tutaj filtrem a druga zapewnia jego zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami.
  • Geowłókniny poliestrowe – inaczej geowłókniny PES. Jest to cała grupa płaskich geosyntetyków wykonywanych z włókien poliestrowych łączonych przez igłowanie lub kalandrowanie. Wykorzystywane w zakresie filtracji, drenażu, wzmacniania, czy też ochrony geomembran.
  • Geowłókniny PGM 14 – stosowana do wzmacniania warstwy bitumicznej nawierzchni drogowych. Wykonywana przede wszystkim z włókien ciągłych polipropylenowych. Zapewnia opóźnienie starzenia się nawierzchni drogowej, oraz stanowi barierę dla przenikania wody przez warstwy nawierzchni.
zastosowanie geowłókniny typu TS
rys. Tabela zastosowania geowłókniny typu TS

Mamy tutaj więc do czynienia z kilkoma rodzajami geowłóknin do stabilizacji podłoża i nie tylko. Każda z nich znajduje swoje szerokie zastosowanie we współczesnym budownictwie, wobec czego warto o niech mieć podstawową przynajmniej wiedzę, która pozwoli na skuteczne ich stosowanie.

Previous Article
Next Article