Geokompozyty w branży inżynieryjnej.

Geokompozyty to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych, składających się z co najmniej dwóch różnych, bądź nawet takich samych geosyntetyków, aczkolwiek o różnych funkcjach. Dzięki temu, jeden materiał pozwala nam na wykorzystania walorów różnych zastosowań poszczególnych materiałów geosyntetycznych, co niekiedy jest niezwykle przydatne, a wręcz konieczne. Przede wszystkim, geokompozyty wykorzystywane są w branży inżynieryjnej, jak również do wszelkiego rodzaju prac związanych ze zbrojenie podłoża, czy też wzmacnianiem gruntu. Jednym z popularnych geokompozytów, jest materiał o nazwie TenCate Polyleft ROCK PEC.

Geokompozyty ROCK PEC i ich zastosowanie.

Wspomniane przez nas już geokompozyty TenCate Polyleft ROCK PEC, to materiały składające się z igłowanej, polipropylenowej geowłókniny, wykonanej z włókien ciągłych. Dodatkowo, geowłóknina ta, jest wzmacniania włóknami poliestrowymi o bardzo wysokim poziomie wytrzymałości. Dzięki temu, ogólnie jest to geokompozyty o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zarówno jedno, jak i dwuosiowe.

Warto także przyjrzeć się kwestii tego, jakie jest zastosowanie geokompozytów w branży inżynieryjnej, czyli przy realizacji wszelkiego rodzaju prac związanych ze wzmacnianiem czy też stabilizacją gruntów.

Przede wszystkim, geokompozyty tego typu charakteryzują się wysokim poziomem odporności na rozciąganie, oraz dużym zakresem wytrzymałości. Zapewniają skuteczne odprowadzanie wody w swojej płaszczyźnie, przez co stanowią doskonałą warstwę drenującą. Wykorzystywane są głównie do zbrojenia gruntów spoistych, gdzie właściwości drenażowe, zapewniają wzrost wytrzymałości na ścinanie. W wyniku połączenia geowłókniny z włóknami poliestrowymi o wysokiej wytrzymałości, osiągamy odpowiednio wysoki poziom odporności geokompozyty na uszkodzenia. Dodatkowo, ROCK PEC charakteryzuje się także funkcjonalnością separacyjną, co umożliwia ich zastosowanie pomiędzy gruntem grubo i drobnoziarnistym.

Zakup geokompozytów ROCK PEC.

Tego typu geokompozyty, obecnie dostępne będą praktycznie u każdego szanującego się dystrybutora materiałów geosyntetycznych. Trzeba jednakże liczyć się z koniecznością poniesienia sporych kosztów zakupu, co wynika z zastosowania w budowie geokompozyty, większej ilości materiałów geosyntetycznych. Jednakże z drugiej strony, podniesienie kosztów realizacji konkretnej inwestycji jest tylko pozorne. Dzięki wdrożeniu geokompozytów bowiem, osiągamy ostatecznie wzrost trwałości inwestycji, oraz jej odporności na obciążenia eksploatacyjne, dzięki czemu ostatecznie będziemy osiągać wysoki zakres oszczędności. Wynika głównie z tego, iż pierwsze prace remontowe będą odłożone znacznie w czasie, a tym samym pierwsze koszty remontowe będziemy mogli odłożyć w czasie dokładnie tak samo.

Previous Article
Next Article