Eksploatacja urządzeń UV.

Prawidłowa eksploatacja urządzeń UV, wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim, w tym przypadku, kluczową rolę odgrywać będzie bieżąca kontrola ilości przepracowanych przez daną lampę roboczogodzin. Musimy bowiem w tym przypadku pamiętać, iż każda lampa, ma swoją określoną żywotność, po upływie której, jej praca może nie być optymalna. W takich sytuacjach, koniecznością jest odstawienie lampy na serwis, celem przeprowadzenia odpowiednich jej testów serwisowych. Dzięki takiemu podejściu, eksploatacja urządzeń UV, może zapewniać nam maksymalny poziom efektywności, niezależnie od charakteru wykorzystania promieniowania UV w danej branży.

Gdzie wykorzystywane są urządzenia UV?

W pierwszej jednak kolejności warto powiedzieć sobie nieco więcej w zakresie tego, gdzie są najczęściej eksploatowane lampy i urządzenia UV. Pozwoli nam to stworzyć pełny obraz tego, jak bardzo istotnym są one elementem we współczesnym przemyśle. Okazuje się bowiem, iż wszelkiego rodzaju urządzenia oraz lampy UV, są stosunkowo powszechnie wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych. Możemy więc powiedzieć, iż eksploatacja urządzeń UV, zdecydowanie najszersza jest w następujących branżach:

  • Lakiernictwo – utwardzanie powierzchni lakierowanych
  • Elektronika, elektrotechnika – utwardzanie spoin klejowych
  • Rolnictwo – dogrzewanie i doświetlanie upraw roślin i hodowli zwierząt
  • Pływalnie, baseny – uzdatnianie wody basenowej zamiast jej chlorowania.

Jest to stosunkowo szeroki zakres zastosowania technologii, aczkolwiek musimy powiedzieć, iż nie jest to jeszcze pełny obraz. Wszelkiego rodzaju urządzenia UV, są także wykorzystywane w innych branżach, aczkolwiek w nieco mniejszym zakresie.

Jak powinna wyglądać prawidłowa eksploatacja urządzeń UV?

Eksploatacja urządzeń UV, powinna przede wszystkim skupiać się na tym, aby wszystkie żarniki UV, były regularnie monitorowane pod względem jakości pracy. Istotne jest także to, aby pod kontrolą znajdywał się czas pracy poszczególnych lamp UV. Każda z nich ma bowiem określoną liczbę roboczogodzin, w trakcie których, gwarantuje prawidłowy poziom naświetlania. Po upływie tego terminu, należy lampę odstawić na serwis, aby przeprowadzić kontrolę jej stanu technicznego oraz ewentualnie ustawienia. Dzięki takiemu podejściu, niezależnie od zakresu zastosowania, wszystkie urządzenia UV będą zawsze działać z optymalną mocą, co w tym przypadku odgrywać będzie kluczową rolę.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż eksploatacja urządzeń UV, skupiać się przede wszystkim powinna na ciągłej kontroli ich stanu technicznego. Tak, aby w każdym zakresie zastosowania, lampy UV, zapewniały maksymalnie wysoki poziom efektywności naświetlania promieniowaniem UV. Niezależnie od tego, czy będą wykorzystywane do utwardzania spoin klejowych, powierzchni lakierniczych, czy też jakichkolwiek innych zastosowań, kluczowe jest to, aby eksploatacja urządzeń UV przebiegała zgodnie z wszystkimi, najważniejszymi wytycznymi w tym zakresie.

Previous Article
Next Article