Czym jest kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej to wdrożenie odpowiednich urządzeń, które zmniejszają poziom emitowanej mocy biernej. Zapewnia to obniżenie rachunków za prąd elektryczny, jak również podnosi w pewnym zakresie żywotność posiadanych maszyn i urządzeń elektrycznych. W przyczyn charakterystyki instalacji elektrycznych niskich mocy, czyli typowo domowych, raczej jest to w tym przypadku zbędnym działaniem. Jednakże w instalacjach o dużej mocy, gdzie odbiorca potrzebuje moc nawet do 20 kW, można się zetknąć z dość wysokimi poziomami mocy biernej. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z bliska, bowiem pozwoli to na ograniczenie w sporym zakresie kosztów zużywanej energii elektrycznej w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych.

Skąd się bierze i czym jest moc bierna.

Każdy obwód elektryczny składa się z trzech rodzajów mocy a są one następujące:

  • Moc czynna – która jest zamieniana na pracę użytkową
  • Moc bierna – znajdująca się pomiędzy źródłem a odbiornikami energii. Należy tutaj dodać, iż moc bierna dzieli się na jeszcze dwa typy: może być pobrana (indukcyjna) i łączymy ją z silnikami itp., oraz oddana (pojemnościowa), którą łączymy z kondensatorami i długimi obwodami przewodów pod napięciem.
  • Moc pozorna – czyli suma geometryczna mocy biernej i czynnej.

W jakim celu jest realizowana kompensacja mocy biernej?

W przypadku mocy biernej, każdy jej rodzaj powoduje spory straty cieplne, zmniejszając tym samym sprawność linii kablowych oraz transformatorowych. W tym zakresie kompensacja mocy biernej będzie zmniejszać współczynnik mocy. Przyczyni się do wydłużenia żywotności kabli w instalacji elektrycznej i innych elementów sieci. Zmniejszy także spadek składowej prądu.

Musimy tutaj pamiętać o tym, iż duża ilość wytworzonej mocy biernej, będzie przekładać się na wyższe rachunki za prąd. Dostawcy prądu z reguły dopuszczają poziom mocy współczynnika mocy biernej w zakresie 0,2-0,4. Po przekroczeniu tego poziomu, trzeba będzie liczyć się z wyższymi kosztami na fakturze za prąd. Montując w swojej instalacji na przykład odpowiednio dobraną baterię kondensatorów, wpłynie na redukcję mocy biernej, a tym samym przyczyni się do obniżenia rachunków za prąd.

Kiedy wdrażać kompensacje mocy biernej?

Musimy tutaj pamiętać, iż nie zawsze będzie koniecznie realizowanie kompensacji mocy biernej. W przypadkach niedużych strat z tego tytułu, nie musimy nawet za bardzo się tym zagadnieniem zajmować. Myśleć o kompensacji warto w przypadku, kiedy miesięczne straty z tytułu przekroczenia współczynnika mocy biernej będą przekraczać 500 PLN. Poniżej tej kwoty o prostu wdrożenie takiego rozwiązania jest zupełnie nieopłacalne.

Generalnie rzecz więc ujmując, możemy powiedzieć, iż kompensacja mocy biernej będzie mieć na celu obniżenie rachunków za prąd, jak również wydłużenie żywotności całej instalacji, czy też nawet urządzeń w niej pracujących. W przypadku instalacji dużych mocy, o dużym poziomie energii biernej, warto skorzystać z kompensacji, w celu obniżenia rachunków. Jest to na pewno bardzo opłacalna inwestycja.

Previous Article
Next Article