Co to jest geokompozyt i gdzie jest stosowany?

Wśród wielu materiałów geosyntetycznych, stosowanych obecnie w inżynierii budowlanej, jednym z ciekawszych przypadków jest geokompozyt. Jest to połączenie kilku różnych materiałów geosyntetycznych, w celu wykorzystania ich właściwości. Możliwe są różne kombinacje geosyntetyków, dzięki czemu, praktycznie w każdych okolicznościach możliwe będzie osiągnięcie odpowiednich parametrów technicznych, przy zastosowaniu geosyntetyków. Generalnie rzecz więc biorąc, geokompozyt to materiał łączony, który stosowany jest w celu wykorzystania właściwości dwóch lub więcej pojedynczych geosyntetyków.

Rodzaje stosowanych geokompozytów.

Na rynku znajdziemy stosunkowo sporo różnych rodzajów połączeń geosyntetyków. Wynika to z konieczności osiągania różnych parametrów technicznych i właściwości danego geokompozytu. Generalnie jednak, geokompozyty możemy podzielić ze względu na ich konstrukcję i funkcjonalność według następującego klucza:

  • Geokompozyty do wzmacniania gruntu – są to geowłókniny połączone z czynnikiem wzmacniającym
  • Do wzmacniania nawierzchni bitumicznych – z połączeniami głównie opierającymi się o siatkę, lub też włókna szklane.
  • Drenażowe – gdzie rdzeń połączony jest z geowłókniną filtracyjną
  • Drenażowo-uszczelniające – gdzie poza połączenia z geowłókniną filtracyjną dodatkowo mamy połączenie geomembrany.
  • Geokompozyty przeciwerozyjne – czyli mata przeciwerozyjna w połączeniu z geosiatką. Stosowane w przypadku zabezpieczania wyższych skarp i zboczy nachylonych pod znacznym kątem. W przypadku niższych i mniej nachylonych, wystarczającym rozwiązaniem jest sama mata antyerozyjna.

Mamy więc do czynienia z kilkoma podstawowymi grupami geokompozytów, dość powszechnie stosowanych we współczesnym budownictwie inżynieryjnym. Generalnie jednak rzecz ujmując, trzeba pamiętać o tym, iż każdy geokompozyt musi być bardzo precyzyjnie dostosowany do konkretnych warunków jego zabudowy oraz wymaganej w danym zakresie funkcjonalności.

W jakim celu stosowane są geokompozyty?

Oczywiście przede wszystkim w celu osiągnięcia wyższego poziomu trwałości oraz odporności na uszkodzenia eksploatacyjne w danym przypadku. Wiadomo, iż każda konstrukcja budowlana będzie postawiona przed wieloma zagrożeniami. W przypadku budownictwa technicznego, przy budowie dróg, linii kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, nasypów, czy też przy umacnianiu brzegów rzek, jezior mamy do czynienia z wieloma zagrożeniami. Aby im skutecznie przeciwdziałać, należy dobrać odpowiedniej jakości geosyntetyk. W każdym przypadku będzie to materiał odmienny, dostosowany do konkretnych warunków geotechnicznych danej realizacji. Dzięki temu też, możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomu wytrzymałości oraz trwałości realizowanych konstrukcji budowlanych, co wpływa na obniżenie kosztów ich eksploatacji.

Previous Article
Next Article